top of page

Personvern og Vilkår for utleie

Generelt

 1. Sikkerhet og personvern

  1. Vi lover å håndtere dine personopplysninger som blir lagt inn på packraftutleie.no på en trygg måte. For at du kan bestille i vårt kontaktskjema, trenger vi personopplysninger som navn, adresse og e-postadresse. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med vår regnskapsføring. I tillegg vil dine valg av betalingpåvirke hvem vi deler dine personopplysninger med. Din tilkobling til våre sider er kryptert (https).

  2. Packraftutleie Rogaland behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Din kontaktinformasjon vil aldri bli gjort tilgjengelig for eksterne register eller andre virksomheter, unntaket er

   1. Personopplysninger kan vi måtte gi ut dersom det foreligger en eventuell rettskraftig dom.

 2. Forbehold

  1. Vi tar forbehold om eventuelle skrive- og produktfeil på våre sider.
   Packraftutleie Rogaland ønsker deg en god handel og vil svært gjerne at du tar kontakt om noe er uklart, eller at du er misfornøyd.

 

Vilkår for utleie

 1. Vilkår gjelder for

  1. Enhver som leier utstyr fra Packraftutleie Rogaland, enten som forening, firma eller privatperson.

  2. Bestilling skjer på vår nettside www.packraftutleie.no, eller direkte via mail packraftutleierogaland@gmail.com

 2. Betalingsvilkår

  1. Dersom annet ikke er oppgitt, beregnes våre priser for utleieprodukter etter kalenderdager. For opphenting av utstyr dagen før, eller leie utover flere kalenderdager avtales pris på forhånd, og vil være fastsatt i kontrakt som utstedes ved leiestart. Våre nettsider vil til enhver tid være oppdatert med pris- og leieinformasjon.

  2. Vil tilbyr betaling via VIPPS og faktura.

  3. Betalingsfrist 10 dager (firmakunder). Ved for sen innbetaling gjelder forsinkelsesrenter fastsatt i norsk lov. Privatkunder må forhåndsbetale med Vipps ved henting / reservering.

  4. Reklamasjon for utleie må rapporteres innen 5 dager fra utleiestart.

  5. Leietaker kan ikke kreve kontrakts beløp refundert, hverken delvis eller i sin helhet for ingen utleie, avkortet utleie eller ikke brukt utstyr.

 3. Ansvar, plikter og skader

  1. Aldersgrense for å leie hos Packraftutleie Rogaland er 18år.

  2. Packraftutleie Rogaland med virksomhetens enkeltpersoner har ikke ansvar for ulykke, personskader og følgeskader ved bruk av leid utstyr. Leietaker er selv ansvarlig for å kontrollere at utstyr er i forsvarlig og sikkerhetsmessig god stand før bruk.

  3. Packraftutleie Rogaland kontrollerer og sjekker utstyr før og etter utleie, men av transport og sikkerhetsmessige årsaker hviler det hele og fulle ansvaret på leietaker.

  4. Leietaker plikter å inneha nødvendig kompetanse for leid utstyr.

  5. Som leietaker plikter du å følge instruksjoner gitt for bruk og vedlikehold av utleid utstyr. Leietaker er ansvarlig for all skade på utstyr, unntaket er slitasje under normal bruk.

  6. Leietaker er pliktet å levere utstyr tilbake fri for skader og i rengjort tilstand. Om nødvendig kan Packraftutleie Rogaland stille leietaker ansvarlig, og reparere skader og utføre nødvendig renhold på leietakers bekostning.

  7. Ved tap, tyveri, mistet eller ødelagt utstyr faktureres leietaker for gjenskaffelsesverdi. Ved skader utover vanlig slitasje faktureres leietaker for reparasjon. Utstyret er kaskoforsikret med egenandel på 4.000kr. Dette vil leietaker bli belastet dersom reparasjon ikke er regningssvarende (totalskade).

  8. Forsikring dekker ikke elverafting og er dermed forbudt for utstyr leid av Packraftutleie Rogaland.

  9. Inngått utleiekontrakt gjelder mellom Packraftutleie Rogaland og leietaker. Leid utstyr kan ikke leies videre, disponeres av andre enn leietaker selv eller fraktes ut av Norge (leie for utenlands må avtales særskilt).

  10. Ved tyveri og hærverk plikter leietaker å melde fra omgående til Politi og Packraftutleie Rogaland.

  11. Leietaker er selv ansvarlig for å ha tegnet eventuelle nødvendige forsikringer for person og utstyr.

 4. Leietid og avbestilling

  1. Fra leiestart fastsatt i kontrakt, til utstyret er tilbakelevert til Packraftutleie Rogaland, anses hele perioden som leietid. Leiekostnad for påfølgende kalenderdager i henhold til gjeldende prisliste på våre nettsider. Leietaker plikter å betale selv om utstyret ikke blir hentet, og ved for sen tilbakelevering kan det forekomme forsinkelsesgebyr samt gebyr for tapte leieinntekter.

  2. Avbestilling kan utføres frem til 7 kalenderdager før leiestart, med full refusjon av kontrakts beløp, mot et avbestillingsgebyr på kroner 300,-.

  3. Leietaker plikter å levere utstyr tilbake fritt for skader og i rengjort tilstand. Ved eventuelle oppståtte skader plikter leietaker å informere utleier.

 5. Force majeure

  1. Packraftutleie Rogaland vil tilstrebe og levere alle ordrer, men kan ikke stilles ansvarlig for uforutsette hendelser som ikke kan kontrolleres eller unngås.

 6. Packraftutleie Rogaland – Våre plikter

  1.  Packraftutleie Rogaland er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader, tap og ulemper leietaker måtte ha dersom utleier ikke kan levere til avtalt tid – avtalt leiebeløp refunderes dersom leieperioden utgår i sin helhet.

Sist oppdatert 24.06.2022

bottom of page